Máy Ép Nhiệt Thuỷ Lực Khổ 1000mm x 2000mm

11/01/2018

Thông Số MÁY ÉP NHIỆT THUỶ LỰC KHỔ 1000mm x 2000mm Kích Thước Máy : D x R x C  3200mm x 1150mm x 1600mm Cấu Tạo Khung Máy Sử Dụng Sắt Hộp : 100 x 100mm dày 3,5li Máy Có Thiết Kế Hai Bàn Trượt Qua Về Kích Thước...
Xem thêm